DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

Tanıtım

Milletlerin varlığını sürdürmede belirleyici unsurlardan olan dil ve edebiyat, büyük ölçüde insan topluluklarının geçmişe ve geleceğe bakışını da tayin eder. Bir milletin tarihî, kültürel ve sosyal durumunu anlamak için şüphesiz o milletin konuştuğu dili ve bu dilin estetik bir formu olan edebiyatını bilmek çok önemlidir. Bu çerçevede, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı ve Çin Dili ve Edebiyatı ana bilim dalları kurulmuştur.

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nün temel amacı; söz konusu dilleri modern yöntemlerle öğretmek, nitelikli çeviri faaliyetlerine katkıda bulunmak, klasik ve modern formlarıyla birlikte bu dilleri konuşan milletlerin kültür ve tarihinin bilinmesini sağlamak ve ilgili alanlarda özgün bilimsel çalışmalar yapabilecek donanımda bilim insanı yetiştirmektir.

Henüz lisans eğitimine başlanmayan bölümümüzde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Felsefe, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Psikoloji, Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilim Tarihi, Türk Musikisi vb. bölümlerde programların/öğrencilerin çalışma alanlarına ve ilgilerine göre ders içerikleri ve materyalleri oluşturulmuştur. Hazırlanan programla öğrencilerin kendi sahalarında uzmanlaşmalarına katkı sağlanarak Arapça ve Farsça’yı genel ve akademik amaçlar için kullanabilmeleri hedeflenmiştir.