DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

Misyon - Vizyon

Misyon
Doğu Dilleri’nde bugüne kadar üretilmiş olan ve Türk kültürü ve tarihi ile ilgili olan eserleri Türkçeye tercüme ederek toplumun ilgi ve bilgisine sunmak, bu dilleri konuşan halkların yaşadığı ülkelerle temas kurarak kültürel alışverişi gerçekleştirmek; böylelikle kendi üzerine düşen tarihi, toplumsal ve fikrî (düşünsel) görevlerini yerine getirmek çabasında olan nitelikli ve üretken insanlar yetiştirmek. 

Vizyon 
Yereli anlamayı evrensel kavrayışla bütünleştirerek edebiyat, düşünce, tarih ve diplomasi etkinliklerine katkı sağlayan ve yön veren öncü bir bölüm hâline gelmektir.